Krever 1,5 millioner kroner i erstatning fra kommunen

Henriksen Gjestestue måtte i fjor si nei til gjester og si opp avtaler fordi saken rundt brakkeriggen ikke ble avklart. Nå krever de erstatning av Nordreisa kommune.

KREVER ERSTATNING: Anne Kirstin Korsfur og Johnny Henriksen er eiere av Henriksen Gjestestue. I store deler av 2018 og foreløpig i 2019 har de ikke kunne benyttet seg av brakkeriggen de har til utleie. Nå krever de erstatning for tapt inntekt. Johanne P. Elvestad  Foto: Johanne P. Elvestad

pluss

Henriksen Gjestestue har sendt et erstatningskrav på 1,5 millioner kroner, som et utgangspunkt.