Kommunen bruker 175.000 på bedre arbeidsmiljø her

Organisasjonspsykolog skal bedre arbeidsmiljøet i barnevernstjenesten i Nordreisa.
pluss

I Nordreisa har man over flere år hatt store etterslep på oppgavebehandling i barnevernstjenesten, stor utskifting og høyt sykefravær. Første kvartal i 2019 er sykefraværet i virksomheten på 22,25 prosent.