– Vi kan stå på egne bein i 2020

Frank Valø (54) overtok som styreleder på generalforsamlingen i Lyngen Servicesenter AS.

NYVALGT: Frank Valø har ambisjoner om å utvikle Lyngen Servicesenter AS i riktig retning. Foto: Arne Teigen 

pluss

Sauebonden fra Kjelkebakken ved Lyngseidet er klar over at utfordringen står i kø.