Tingretten har slått fast: Den nye soneinndelingen av Reisaelva er ugyldig

Ti grunneiere vant fram i rettsak om soneinndeling av Reisaelva.

POPULÆR: Reisaelva er totalt 120 kilometer lang, og har sitt utløp i Reisafjorden i Nordreisa kommune. Elva er blant Norges bedre lakseelver.   Foto: Johanne P. Elvestad

pluss

Nord-Troms tingrett har i en dom konkludert med at Reisa Elvelags styrevedtak fra 2017 om sammenslåing av sonene 1-10 til én sone i Reisaelva er ugyldig og må oppheves.