Styret i Skibotn bedehus støtter ikke prester som vier likekjønnede:

Kun tillatelse ved begravelser

Prester som vier likekjønnede er ikke velkomne i Skibotn bedehus. Men bedehusets styre gjør et unntak.

KLARE KRAV: Styret i Skibotn bedehus ønsker ikke å slippe til prester som er villige til å vie likekjønnede par. Foto: Are Bergset Elvestad 

pluss

I et brev stilet til biskopen i Nord-Hålogaland, prosten i Nord-Troms prosti, sognepresten i Storfjord og Storfjord menighetsråd, sier styret i bedehuset at de er sterkt uenige i Kirkemøtets vedtak i 2017 om at likekjønnede par kan vies i Den norske kirke.