Disse skal styre Kåfjord de neste fire årene

Her er de 17 som skal bestemme i Kåfjord-politikken neste periode.
pluss

Her er de 17 som i kommende periode skal styre Kåfjord kommune gjennom sine plasser i kommunestyret. Partiene og representantene står i rekkefølge etter størrelse på partiene og kandidatenes endelige plassering.