Håper lotteri kan berge årets inntekter

Fiskefestivalen er avlyst, men MUIL håper lotteriet kan berge inntektene for idrettlaget.
Sport

I idrettslaget i Manndalen står også aktiviteten nokså i ro som følge av koronakrisen.