Fylkeskommunen støtter Team Elon Nord-Norge

Fylkesrådet gir et tilskudd på 50 000 kroner til Team Elon Nord- Norge øremerket skiløperne fra Troms og Finnmark.

Fylkesrådsleder, Bjørn Inge Mo (AP), mener Team Elon Nord-Norge skaper bo og blilyst for toppidrettsutøvere i Nord-Norge.  Foto: Fredrik Båtnes Hestdahl

Sport

Troms og Finnmark fylkeskommune er raus i utdelingen av tilskudd før jul. Dette kommer godt med for de talentfulle skiløperne på Team Elon Nord-Norge.

Flere lokale skiløpere har gått veien fra satsingslaget i Nord-Norge og inn på ordinære landslag. Sist i rekken er Eirik Valnes og Anna Svendsen fra henholdsvis Bardufoss og Tromsø.

Av lokale løpere i Nord-Troms finner vi Julie Waltenberg fra Lyngen.