– Om alle sitter på sin høye hest og tenker rivalisering i fotballen, vil det ikke bli noen utvikling

foto