Skjervøy fortsetter å skape målfest – og denne gangen holdt det til seier

foto