– Jeg skal prøve å nyte sølvet i stedet for å sørge over det tapte gullet

foto