– I bunnen ligger en indre drivkraft til å bli best mulig

foto