Flovik gir seg i Skjervøy. Ny trener er allerede på plass

foto