Avlyser skitreningen – og inviterer til måkedugnad

foto