Fylkesråden ser ingen mulighet til å utvide tilbudet

foto