NIL rotet bort poenget mot serielederen på overtid

foto