Poengdeling for Skjervøy i sjansefattig kamp

foto