Se konstitueringsmøtet i Kvænangen

Vi sender direkte fra konstitueringsmøtet i Kvænangen fra klokken 09.00 onsdag.
Video