Feiring av samenes nasjonaldag på Senter for nordlige folk i Manndalen.

Samefolket dag: Manndalen

Feiring av samenes nasjonaldag på Senter for nordlige folk i Manndalen.
Video