Odin Andreas Gamst liker å fiske. Dette er fjerde gang han får storlaks i Reisaelva.

Odin (11) fisker storlaks i Reisaelva

Odin Andreas Gamst liker å fiske. Dette er fjerde gang han får storlaks i Reisaelva.
Video