MENINGER:

Arbeiderpartiet vil innføre skolemåltid

Det er på tide at Norge innfører skolemåltid, mener Ingvild Kjerkol, helsepolitiker og sentralstyremedlem Arbeiderpartiet.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

meninger

Sunne vaner skapes tidlig. Derfor er Arbeiderpartiet enig med det store flertallet av foreldrene her til lands; det er på tide at også Norge samler alle skolebarn til et felles måltid hver dag!

Skolemat har en dokumentert folkehelseeffekt. Barna spiser bedre, sunnere, og de spiser sammen. Dette er ikke skolepolitikk, det er fornuftig helsepolitikk. Svært mange land vi sammenligner oss med, har hatt skolemat i årevis.

Det skillet Høyre prøver å skape mellom at vi må velge mellom skolepolitikk eller gode folkehelsetiltak, er kunstig. Norge klarer naturligvis begge deler. Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett foreslått å satse til sammen 1,6 mrd. kroner mer enn regjeringen på kunnskap og skole. Vi gikk til valg på en skrive-, lese- og regnegaranti i kommunene, flere lærere og et massivt løft for mer læring tidlig i skoleløpet. Skolemat slik Arbeiderpartiet foreslår vil ikke gå ut over læring. Et godt kosthold fremmer læring og kan forebygge helseplager som vil koste oss dyrt i fremtiden.

Høyre klamrer seg til spinkle argument som at det blir vanskelig å innføre skolemat på grunn av matallergier. Det er å gripe etter halmstrå. Norske barnehager sørger for enkle måltider til de samme barna før de starter på skolen. Og mange kommuner er godt i gang med å tilby skolemat.

Jeg besøkte nylig Snåsa kommune. Der serverer de en variasjon av brødmat, varm mat og salat i løpet av uken. Dette viser at det er mange muligheter lokalt. Skolene klarer til tross for Høyres liste med «utfordringer» og servere glutenfri, laktoseredusert, halal- eller vegetarmat. Det klarer de innenfor egne kommunebudsjett og eksisterende bygningsmasse. I Sør-Trøndelag starter Høyrestyrte Rissa kommune det treårige prosjektet «RissaMat» for sine elever.

Arbeiderpartiet vil la kommunene bestemme hvordan de vil innrette skolemåltidet. Erfaringene fra kommunene som er i gang, viser lokale tilpasninger og et nivå på egenbetalingen som foreldrene slutter opp om.

For en liten del av regjeringens skattekutt til de rikeste kan vi skaffe unger i Norge et sunt og godt fellesmåltid hver dag. Så snart Stortinget samles i oktober fremmer derfor Arbeiderpartiet forslag om en gradvis innføring av enkel skolemat. For å komme raskt i gang ønsker vi et prøveprosjekt med 50 kommuner, og på sikt skal ordningen omfatte alle skolebarn i Norge. 

Forsker Einar Risvik i Rissa sin forklaring til NRK om hvorfor kommunen gjør dette, er så god at jeg lar hans ord stå for seg selv;

«Barna er framtida vår. Håpet med dette prosjektet er at den neste generasjonen skal få mest mulig ut av skolegangen sin og bli friskere. Vi er rett og slett nødt til å sørge for at vi får en helsemessig holdbar utvikling. Én måte å oppnå det på er gjennom prosjekter som dette».

Arbeiderpartiet kunne ikke vært mer enig. Skolemat er en av de smarteste investeringene i barns helse vi kan ta.