MENINGER:

Visste du at?

En ergoterapeut i ett år koster mindre enn en sykehjemsplass i ett år? Og en ergoterapeut kan hindre og utsette mange sykehjemsinnleggelser?

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix 

meninger

De fleste av oss vil klare oss selv. Vi vil gjøre de daglige gjøremålene selv, vi vil kle på oss, lage og spise maten vår selv, leke, gå på skolen, studere eller jobbe. Mange personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer vil og skal mestre hverdagslivet, og delta i samfunnet på tross av sine utfordringer.


Forebygger i hjemmet

Et tverrfaglig hverdagsrehabiliteringsteam har fokus på forebyggende tiltak, primært slik at personen unngår flytting til institusjon.

 

Ergoterapeuter har fokus på tilrettelegging for hverdagsmestring og deltagelse, formidling av tekniske hjelpemidler eller velferdsteknologi og boligendringer. Ergoterapeuter spør den enkelte person: hva er viktige aktiviteter for deg i livet ditt nå? Hvordan vil du delta? Deretter kartlegges funksjon og muligheter for hverdagsmestring.

Lyngen kommune har hatt ergoterapeut ansatt i 100% stilling siden 2005. Per i dag har kommunen anerkjent kompetansen slik at det er fire ergoterapeuter innen ulike sektorer i helsetjenesten. Nok et bevis for at kommunen er en foregangskommune innen forebygging og det skjer innen hele livsløpet til innbyggerne.

1 2015 ble det flertall på Stortinget for å lovfeste ergoterapeut som en del av kommunehelsetjenesten, og i 2020 skal det være på plass et slikt tilbud i alle kommuner. Det er derfor ingen grunn å vente for kommuner i vårt nærområde som ikke har ansatt ergoterapeuter!!

Ergoterapi lønner seg. De som klarer seg selv trenger mindre pleie og omsorg, og trenger ikke sykehjemsplass. Ergoterapeuter bidrar til å gjøre hverdagslivet mulig.

Den 27. oktober markeres Ergoterapiens dag rundt om i landet, og vi vil herved gratulere alle ergoterapeuter med dagen!