Det er kommet en del påstander vi ønsker å kommentere:

  • Haugstad viser til fastlegekrise i Lyngen, og behov for en 5. fastlege. Behovet for en 5. fastlege ble tatt opp i vår, og avvist av kommunen da det vil påføre ekstrakostnader på over en halv million. I dag har vi fire fastleger med hele 102 ledige plasser på listene. Om enkelte leger mener de har for lang liste, står de fritt til å redusere den. Pasienter på listene til Haugstad og Pascoe har hatt stabilitet i mange år, nå har vi endelig mulighet til et likeverdig fastlege-tilbud til resten av befolkningen i Lyngen.

  • Men legetjenesten er mer enn fastlegene. På kveld, natt og helg skal folk kunne komme til lege med alvorlig sykdom. Vi tre nordsjøturnusleger har rundt 310 døgnvakter i året. Vi håper befolkningen ser den store fordelen med å ha en fast legevaktslege å komme til, i stedet for masse vikarer. Dessuten har vi bidratt til at Haugstad og Pascoe er fritatt for legevakt i mange år, noe som gir dem klart mindre belastning enn fastleger ellers i distriktet. De to har også tre måneder fri med lønn hvert 3. år, der vi nordsjøturnusleger har hjulpet med pasientene når de er borte. Og utrolig nok: nordsjøturnus ordningen sparer Lyngen kommune for over en halv million i året på grunn av de høye honorarene som vaktlegene får ellers i landet.

  • Samuelsen, som representant for Pascoe, gjengir lønnen til nordsjøturnuslegene; 900.000 for 17 uker jobbing og resten fri. Det er direkte ukollegialt og brudd på taushetsplikten å gjengi slikt i sosiale medier, og vi skjønner ikke hva hensikten er. For å presisere: på de 17 ukene jobber hver av oss vel 2200 timer i året, altså i snitt 44 timer i uka. Det gir timelønn på vel 400 kr i timen flatt, om det er natt eller høytid. Vi vet selvsagt at fastlegene har mye høyere lønninger, men trives med måten vi jobber på og lever godt med lønnsforskjellen.

Pascoe og Haugstad har i flere møter gjengitt overbelastning og manglende oppfølging av pasientene på listen til avdøde fastlege. De har klandret kommunen for å ikke ansette lege, og at det har vært mange og dyre vikarer. Listen har vært utlyst totalt fire ganger på over to år, med få søkere som har trukket seg i prosessen. Når vi da får ansatt en fastlege, for endelig å kunne følge opp vel 500 pasienter som har vært uten fastlege, klager begge på ansettelsen. Det er helt uforståelig, spesielt i en situasjon der det er fastlegekrise og selv Tromsø har en rekke ubesatte fastlege stillinger. Samuelsen som representant for Pascoe gjengir ansettelsen som "trolig ulovlig prosess", en svært alvorlig beskyldning. I stedet for å vente på saksbehandlingen, brukes sosiale medier der nyansatte henges ut og uten mulighet til å forsvare seg.

Kommuneoverlege-funksjonen har vært svært viktig i pandemien. De siste årene har det vært ustabilt med ulike leger i rollen og forverret seg med plutselig oppsigelse fra Pascoe som kommuneoverlege midt i pandemien. Med fast ansettelse av Eriksen vil det være stabilitet på oppfølging og rådgivning i pandemien. Haugstad viser til ansettelsesprosesser, og setter denne i tvil: Eriksen har lang fartstid som fastlege og kommuneoverlege, men har vært svært tydelig på at en mer kvalifisert søker selvsagt måtte komme foran i køen ved ansettelse. At Haugstad ikke valgte å stille på intervju og dermed ikke bli vurdert for stillingen, kan ingen, verken Eriksen eller kommuneledelsen, lastes for.

I sosiale medier kommer det grove, udokumenterte påstander mot administrasjonen og kommuneledelsen. Om korrupsjon, kameraderi og umoral. Det er en virkelighetsbeskrivelse vi overhodet ikke kjenner oss igjen i. Tvert imot opplevelser vi en ledelse som de siste årene har blitt mye tydeligere på hva man vil med legetjenesten. Ansvar og arbeidsfordeling mellom ledelse, kommunelege og medarbeidere på legekontoret er tydeliggjort og har nå klare linjer.

Med enkelte innspill i sosiale medier kan det virke som vi er uønsket i Lyngen, både som fastlege, legevaktslege og kommuneoverlege. Samtidig er det søkelys på å beholde Pascoe og Haugstad. Vi forstår virkelig ikke hva dette er. Begge to har stillingene sine, og har ikke sagt opp oss bekjent. Vi fem har andre stillinger, ikke deres stillinger, og i sum utgjør vi endelig en hel legetjeneste, med alle stillinger besatt.

Det er beklagelig at vi er nødt til å kommunisere gjennom media og sosiale medier, fremfor å møtes og snakkes sammen. Lyngen legetjenesten har hatt historikk på å bruke media i stedet for og snakke sammen, og som alle vet er det ikke gunstig for å skape felles forståelse. Videre skader det omdømmet for Lyngen kommune og legetjenesten, og negativt ved fremtidig behov for rekruttering. Vi har allerede fått flere henvendelser fra kollegaer fra andre kommuner som undres over måten legetjenesten utleveres på, av kollega. Enda viktigere, utspill i sosiale medier og aviser skaper usikkerhet hos befolkningen og ansatte, og vi håper virkelig det stopper nå.

Vi vil gjøre vårt for å bygge et godt lag og en god legetjeneste for våre innbyggere. Da må vi alle møtes, lytte til hverandre og bidra til løsninger. Vi er oppriktig glade i Lyngen: naturen, våre kollegaer, en engasjert kommuneledelse og ikke minst pasientene våre. I hverdagen vår opplever vi hyggelige folk som vi trives med, og alle fem er innstilt på å være i Lyngen i mange år fremover. Vi håper at folk i Lyngen, Haugstad og Pascoe også ønsker det.