Eivind Berglund har et innlegg i FIN hvor han oppfordrer politikerne til – slik jeg oppfatter det – et «ærlig» samarbeid når sammensetningen av kommunestyret skal avtales. Det er jo en ambisjon å ha.

Realitetene i politikken er helt annerledes. Berglund sier han vet at «politikk ikke er matematikk» Der tar han feil. For Lyngen kommune er fasiten 9 + for å få makt.

Og – alt dreier seg om å få makt – komme i posisjon.

Det er ikke uvanlig at politikere «prostituerer» seg – de melder seg inn i et annet parti for å komme til en maktposisjon. Det er heller ikke uvanlig at enkelte politikere stemmer på andre enn sitt eget parti fordi de har egeninteresse av det.

Det kan være slik at det andre partiet går inn for andre løsninger enn ens eget parti.

Alt dreier seg om å komme til makta. Innholdet i politikken blir mindre viktig.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no