lederplass i Framtid i Nord den 22. mai sto følgende: «Nord-Troms må få en betydelig større andel av det såkalte Veiløftet enn det fylkesrådet har lagt opp til. Alt annet vil være en regelrett fallitterklæring.»

Fylkesrådet er svært opptatt av å utvikle hele Troms og har lagt en betydelig innsats i Nord Troms gjennom de siste årene.

Listen over tiltak som er gjennomført og skal gjennomføres i perioden 2020-2024 er noe helt annet enn en fallitterklæring. Tvert imot gir det grunn til å være svært stolt og er langt fra bare «knapper og glansbilder».

Det brukes over en milliard i Nord Troms i perioden 2020 -2024

Her er noen av «knappene og glansbildene» som Framtid i Nord kan utfylle lista si med:

 • Fergesambandet Storstein – Nikkeby – Lauksundskaret i Skjervøy kommune har fått en solid oppgradering med økt kapasitet med stor betydning for befolkning og næringsliv.

 • Vi har bygd ny fergekai på Storstein.

 • I disse dager starter oppgradering av landområdet på Storstein fergeleie.

 • Vi har gjennomført en betydelig oppgradering gjennom rehabilitering av Maursundtunnelen og Kågentunnelen.

 • I sommer vil vi utbedre et trafikkfarlig kryss på Skjervøy.

 • Vi har som mål å komme i gang med skredsikringsanlegg på Arnøya neste år.

 • Skredoverbygg og skredsikring ved Pollfjelltunnelen nærmer seg ferdigstillelse.

 • Fergesambandene over Ullsfjorden og Lyngen er elektrifisert med stor miljøgevinst.

 • Asfalt har vi lagt på fv. 7950 Tretten-Storvik i Nordreisa.

 • Asfalt har vi også lagt på deler av fv. 866 Langslett-Skjervøy.

 • I Lyngen har vi lagt asfalt på deler av fv. 7920 Lyngseidet-Koppangen.

 • Vi samarbeider med Lyngen kommune om utbedring av Stigenveien fv. 7920.

 • Asfalt har vi lagt i Pollfjelltunnelen på fv. 868 i Lyngen.

 • Fylkesvegløftet har vi gjennomført på fv. 7936 Birtavarre-Kåfjorddalen i Kåfjord.

 • Fylkesvegløftet har vi også gjennomført på fv. 7948 Storslett-Kildalen i Nordreisa.

 • Fylkesvegløftet gjennomføres med ferdigstillelse i år på fv. 7966 Alteidet-Jøkelfjord i Kvænangen.

 • Vi har bygd to nye bruer på fv. 8650. Gaproselva og Jorselva i Nordreisa.

 • Vi justerte hurtigbåttidene på fredager etter innspill fra region.

 • Den 26.6.23 Blir det signalanløp for hurtigbåten på Nikkeby.

Denne perioden har de rødgrønne levert en historisk innsats for Nord-Troms, og vi har fortsatt store ambisjoner for regionen! Fylkesrådet arbeider hver dag for å legge til rette for samfunnsutvikling og å knytte folk sammen i Nord-Troms.

Det vil forresten ikke forundre oss om det vil lukte mer asfalt i regionen også i sommer.

God sommer til Nord-Troms fra Kristina og Agnete

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no