Etter årets kommunevalg i Kåfjord, er det en viktig problemstilling som har kommet meget synlig opp til overflaten. Det er en utbredt irritasjon blant mange innbyggere over det faktum at det er valgt så mange menn til ulike utvalg og posisjoner. Dette har ført til en følelse av at kommunepolitikken i Kåfjord er forgubbet, og at posisjoner synes å være viktigere enn politikk for den nye posisjonen i Kåfjord som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Jens-Aleksander Butter Simonsen, kommunestyrerepresentant for Kåfjord Høyre. Foto: Are Bergset Elvestad

Ledere av utvalgene for miljø, drift og utvikling, kontrollutvalget, samepolitisk, helse og omsorg, valgutvalget, ordfører og varaordfører er alle MENN. Formannskapet består én kvinne og fire menn.

Det er klart at mangfold og likestilling er viktige verdier i samfunnet vårt. Det handler om å sikre at ulike perspektiver, erfaringer og kompetanser blir representert og hørt i beslutningsprosesser. Når det er en skjevhet i kjønnsbalansen i kommunepolitikken, kan det være en indikasjon på at enkelte grupper ikke blir tilstrekkelig representert.

I Kåfjord er det viktig å reflektere over hva som kan være årsaken til denne skjevheten. Er det for eksempel mangel på kvinnelige kandidater som stiller til valg? Eller er det strukturelle og kulturelle faktorer som hindrer kvinner i å påta seg politiske verv? Det er viktig å identifisere årsakene for å kunne jobbe aktivt med å endre situasjonen, men posisjonen burde vært sitt ansvar bevisst i tildelinger av verv i utvalgene. Her har tydeligvis «mainnfolkan» stått i førsterekken i kampen om makt.

Vi har nå fått en rødgrønn plattform som synes å signalisere følgende: Kvinner skal sees, men ikke høres!

Det er også viktig å påpeke at mangfold og likestilling ikke bare handler om kjønn, men også om andre dimensjoner som alder, etnisitet og funksjonsevne. Det er viktig å jobbe for en bred representasjon av ulike grupper for å sikre at kommunepolitikken i Kåfjord blir så inkluderende og representativ som mulig.

Kommunepolitikken i Kåfjord bør være et speilbilde av mangfoldet i lokalsamfunnet

Igjen, det er bekymringsverdig at det virker som om posisjonen i Kåfjord anser posisjoner som viktigere enn politikk. Dette kan føre til at politiske beslutninger blir tatt basert på personlige interesser og maktspill, i stedet for å vektlegge hva som er best for lokalsamfunnet. Dette kan underminere tilliten til politikken og svekke demokratiet. Det er viktig å jobbe for en politisk kultur der politikk og innhold er i fokus, og der posisjoner ikke er det overordnede målet.

Kommunepolitikken i Kåfjord bør være et speilbilde av mangfoldet i lokalsamfunnet, og det er viktig å jobbe aktivt for å oppnå en jevnere kjønnsbalanse og økt representasjon av ulike grupper. Dette vil bidra til en mer inkluderende politikk som tar hensyn til ulike perspektiver og behov.

Vi må oppfordre til mer åpenhet, ansvarlighet og fokus på politisk innhold, slik at politikken kan være til det beste for Kåfjord og alle innbyggerne.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no