I 2018 ble ”fjernpolitireformen” vedtatt i Stortinget. En rekke tjenestesteder ble nedlagt for å styrke polititjenesten i distriktene. De sa videre at de stasjoner som ikke ble nedlagt skulle styrkes.

Stortingsvedtak er vanligvis en marsordre til regjeringen, men også et signal til de etater som blir berørt.

Etter reformen er ett av de tjenestestedene som skulle styrkes, stengt. Det har tidligere vært 4-5 ansatte der. Nå er der ingen ansatte.

Skjervøy er det største ”bysamfunn” på kysten mellom Tromsø og Hammerfest. Kommunen er en øykommune med cirka 3.000 innbyggere.

Nærmeste politistasjon ligger på Storslett og det er i alle fall 2 timers utrykningstid til øyene utenfor Skjervøy og båt er eneste transportmiddel, unntaksvis helikopter.

Både ordfører og varaordfører har flere ganger brukt media for å påpeke mangelen av politi i de lokalene der det er politiskilter på utsiden.

Befolkningen merker at politiet er fraværende til daglig. Respekten for lov og rett og for politiet er fallende. Patruljer som av og til ”besøker” Skjervøy merker også  at samfunnet er i endring. Det er tendenser til å ”ordne opp” i saker sjøl, noe som er svært uheldig.

Politimesteren i Troms forsøker å formidle at polititjenesten på Skjervøy er styrket. Styrkingen består i at stasjonen er stengt/ubemannet, men det er en plakat på døra der en kan ringe politiet. Hvem som helst kan ringe politiet uansett hvor i landet en bor. Slik har det vært i de siste 100 år og er ikke noe nytt.

Hvis politimesteren tolker en stengt stasjon med en plakat på døra som en styrking, skorter det i beste fall på mangelfulle norskkunnskaper.

Hvorfor er ikke politistasjonen i Tromsø ” styrket ”. Stasjonen i Nordreisa er delvis ”styrket” med redusert åpningstid.

Reformen ble vedtatt i 2018. Verken forrige eller nåværende regjering har fulgt Stortingets vedtak. Da er det betimelig å stille spørsmålet: Er det valgfritt å iverksette Stortingsvedtak? Hvilke vedtak kan en unnlate å iverksette, og hvilke må en iverksette.

I tillegg til et tilstedeværende politi som kan oppsøkes ved en skranke, har en stasjon også andre oppgaver der en både kan rådføre seg i en rekke sivile saker uten å reise i timevis, og få utført sivile tjenester.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no