Vi leser med interesse Jens Aleksander Butter Simonsen sitt innlegg i Nord-Norsk debatt og Framtid i Nord, der han hevder at det er et gubbevelde i Kåfjord-politikken.

Først vil vi si at vi er enige med skribenten i at det er et stort overvekt av menn i kommunestyret denne perioden, 12 menn og 5 kvinner er skjevfordeling i forhold til kjønn.

Når skribenten påstår at dette er en bevisst handling fra posisjonspartiene, så må vi motsi dette, da det ikke medfører riktighet. Av de syv partiene som stilte til valg til denne periodens kommunestyre så hadde 6 av partiene menn på topp, dette inkludert Kåfjord Høyre. De fleste av partiene hadde i tillegg kvinne kumulert på andre plass på lista.

Så er det nå engang slik at det i demokratiets ånd er innbyggerne som til syvende og sist avgjør hvem de stemmer inn. Som sagt så er vi enige med Butter Simonsen i at det er et mannstungt kommunestyre, men verken undertegnede eller Butter Simonsen bestemmer hvem velgerne ønsker skal representere partiene i kommunestyret.

Dagens posisjon har absolutt oppfylt kravet til 60/40 representasjon menn og kvinner, bla med to menn og ei kvinne i formannskapet. Dessverre så oppfylte ikke opposisjonen det samme, men valgte inn to menn. Dette ble også kommentert av posisjonen fra talerstolen umiddelbart etter valg av formannskap.

Som ordføreren også sier i Framtid i Nord 16. oktober så har posisjonen benyttet det mannskapet som vi tre partiene har hatt, i tillegg er det ikke alle som ønsker å sitte som leder av utvalgene. Vi ønsker også å påpeke at i de to største utvalgene som er ansvarlige for flest ansatte, og som har de største budsjettene så er det et overvekt av kvinner.

Butter Simonsen glemmer et annet viktig poeng i at ifølge kommuneloven så skal lederne av utvalgene sitte i kommunestyret. For posisjonen veide det også tyngre at lederne er innvalgt i kommunestyret, og dermed kan svare for utvalgssakene på kommunestyremøtene. Det å miste denne muligheten veide tilslutt tyngre enn kjønnet til kommunestyrerepresentantene som vi hadde å ta av.

Så håper vi at ved neste korsvei så vil Kåfjord Høyre nominere og kumulere kvinner på topplass foran neste valg, for det er ikke særlig lurt å kaste stein når man sitter i glasshus.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no