Det er nesten så man ikke helt vet hvilken ende av skrytinga man skal ta fatt på. Men helt ærlig er det å skryte av studiesenteret å slå inn kollåpne dører. Det sier seg nærmest selv. Å ha et senter, midt i regionen, som tilbyr desentraliserte studier innenfor noen av de fagområdene vi trenger aller mest, det er som å ha julaften hele året.

Og om noen lurer på hvorfor, er svarene innlysende. Nord-Troms har behov for helsefagarbeidere i rikt mon. Den beste måten å skaffe disse på, er å sørge for at de som allerede bor her og sågar jobber innenfor helsesektorene, får den kompetansen som etterspørres. Å kunne utdanne folk mens de bor hjemme og er i arbeid, det sparer kommunene for vikarer, det sparer familiene for en fraværende mamma eller pappa, og det bidrar til samfunnet i form av tilstedeværende mennesker.

At Nord-Troms Studiesenter i tillegg har klart å bygge opp en desentralisert studiestruktur for en allerede desentralisert utdanningsform er intet mindre enn genialt. For naturligvis er det ikke «langt» å dra til Storslett og Halti på samling, men det er samtidig så utrolig mye mer smidig å kunne ta deler av utdanninga ultralokalt, på eget bibliotek. At alle bibliotekene i Nord-Troms har lyd/bilde-rom, der man kan ha undervisning og delta i forelesninger er – sånn forsiktig sagt – smart!

At lokalpolitikerne kjenner verdien av Nord-Troms Studiesenter, er det liten tvil om. Kjekt er det også at fylkeskommunen er inne med midler. Samtidig må det erkjennes at det føles rimelig selvsagt at det offentlige skal støtte et slikt tilbud i så stor grad som overhodet mulig.

At våre innbyggere kan skaffe seg en høyskoleutdanning hjemmefra, det er en pakke alle tjener på. Kommunene, familiene og de faglærte.

I så måte er det forunderlig at ikke staten kan komme opp med en finansieringsordning som svarer til betydningen av tilbudet. Det er på tide at våre folkevalgte på Stortinget svarer opp sine valgkampløfter, framfor å skyve løsninga over på Universitetet. Det kan nemlig fort bli en kamp som er skummelt lik den vi har om sykestuene.