Det er en grunn til folk langs kysten husker navnene på gamle lokalbåter. «Salangen», «Tussøy», «Gapøy» og «Reinfjord». Alle har sine epoker og tider, og med det til felles at de i sine tider var livslinja for folk i bygdene langs Kvænangen.

I dag er det normalt sett «Kvænangen» som sørger for at det er mulig å leve og bo i Reinfjord og i Seglvik, på Spildra og på Vorterøy. Den spesialbygde katamaranen frakter gods og folk til og fra bygdene, enten de bare skal på hytta, eller de skal til og fra kommunesentrene for et ærende. I tillegg gjør den tjeneste som ambulansebåt i Kvænangen og Skjervøy.

«Kvænangen» var ny i 2005, og at 17 år gamle båter får feil er ikke en overraskelse. Særlig ikke en båt som er i daglig bruk, i et svært værhardt havområde. Som flere ganger for dagen landes mot kaier, må tåle Lopphavets sjøvær mot skroget og som frakter folk, friske som syke, og gods av alle slag. Slik tærer på et hvert fartøy.

Det som er overraskende, er at det virker å komme som et fullstendig uoverkommelig sjokk på eierne, rederiet Torghatten Nord. Siden «Kvænangen» fikk feil forrige helg, har rederiet sprunget omkring nærmest som hodeløse høns, uten å evne å komme opp med en skikkelig løsning. I skrivende stund er det fire ulike fartøy som farer rundt for å gjøre det den ene lokalbåten gjorde, og siden ingen av disse er ambulansebåter, mangler fortsatt helheten i leveransen.

Båter får feil, og særlig 17 år gamle lokalbåter. Derfor skal rederi ha en klar beredskap, noe Torghatten altså ikke har hatt. De forklarer det med at de også har feil på reservefartøyet. Det er i så fall smått utrolig at ikke et oppegående rederi med så mange båter på sjøen, ikke har oversikt og kontroll på hva som virker. Når ei pumpe på et skip svikter, er det maskinistens ansvar å vite at reserven virker slik at man holder seg flytende til man kommer i land. Det innebærer at pumpa testes, også mens den andre virker. Dette gjelder også reservebåter.

Torghatten Nord leverte i sin tid ikke anbud på ruta for å være snille, men for å tjene penger. At de bruker en 17 år gammel båt, vitner også om at de drifter her nettopp for å tjene penger. Da holder det ikke å si at de jobber alt de kan med å finne en løsning. Den burde de hatt på plass før feilen oppsto.

«Kvænangen» er tross alt ikke bare en båt, men også en livsnerve. Det innebærer at pumpa testes, også mens den andre virker.