Norge trenger mer kraft. Fornybar kraft. Det er ikke bare en realitet, det er et uttalt politisk mål. Småkraftverk inngår i denne storstilte satsingen og produserer nå, ifølge NVE, samlet sett 11,8 terawatt i året.

Utbyggingen er nødvendig, og gjennomføringsviljen er stor. Faktisk så stor at hensynet til sårbar og verdifull natur, drikkevannsforsyning og lokale interesser overkjøres.

600 meter over havet, midt mellom Lyngsalpans mest populære turmål Goalsevarre og Rørnestinden, står det i dag en gravemaskin i lille Gjerdelva. Her legges elva om for å bygge et 15 meter langt inntak til Clemens Eiendoms (OVF) nye småkraftverk. Like ved sprenges det en 1.350 meter lang tunnel som skal frakte vannet til nordsiden av fjellet. Herfra skal vannet ned en rørgate til selve kraftverket.

Disse permanente inngrepene gjøres i hjertet av en reiselivsregion som markedsfører seg selv med urørt natur. Det bygges i et lett tilgjengelig turområde som brukes av friluftsglade lyngsværinger og turister fra hele verden – hele året. Sitter du på den godt besøkte Rørneshytta kan du både se og høre arbeidet. Det smeller fra tunnelsprengningen og gravemaskinen gjør store inngrep i og rundt elva like ved hytta.

Den nevnte gravemaskinen står heller ikke i hvilken som helst elv. Gjerdelva er drikkevannskilden til om lag 800 mennesker på og rundt Lyngseidet. Torsdag i forrige uke våknet disse til forurenset vann i springen.

Årsaken? Store mengder masser havnet i elva under gravearbeidet og overbelastet filtrene i vannverket. Nå er lyngsværingene på sin niende dag uten rent drikkevann, og må sannsynligvis vente til en gang i neste uke før kommunen og Mattilsynet kanskje letter på drikkeforbudet. Dette fordi vannprøver for kjemisk forurensing, som fra for eksempel maskinolje, er sendt til Tsjekkia for dyrkning.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til konsekvensene av anleggsarbeidet i drikkevannskilden, og hvor lenge drikkeforbudet vil vare.

Alt dette er derimot verdt det, skal vi tro Norges Vassdrags- og Energidirektorat og Olje- og Energidepartementet. Begge disse offentlige instansene godkjente i sin tid prosjektet. Fordelene er større enn ulempene mente de, og så bort fra kritiske høringssvar fra blant annet Lyngen kommune, Naturvernforbundet og reindriftsaktører. De så også bort fra en innsigelse fra Mattilsynet.

Det nye anlegget skal produsere 16,5 gigawatt med strøm. Det tilsvarer forbruket til 800 husstander. Utbygging av fornybar kraft er avgjørende. Kanskje spesielt for kraftfattige distriktskommuner som Lyngen, men når anlegget er så lite som dette vil være, blir spørsmålet om det er verdt det?

Er det verdt forurensing av drikkevann og permanente inngrep i verdifull natur? Og hadde ikke Opplysningsvesenets Fond rettigheter til andre elver? Elver som ikke er den eneste drikkevannskilden for 800 mennesker, og i et område som ikke lever av urørt natur?

Tunnelutslaget på nordsiden og rørgaten ned til kraftverket. De populære fjellene Goalsevarre til venstre og Rørnestind til Høyre. Foto: Marius Hoe

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no