Kåfjord blir kvensk

Kongen i Statsråd har godkjent det kvenske navnet for Kåfjord.

UT MED NYNORSK: Samenes Folkeforbund ønsker å prioritere samisk foran nynorsk i Kåfjord-skolen.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Det kvenske navnet på Kåfjord blir "Kaivuono komuuni", og er nå godkjent av Kongen i statsråd.

Bagrunnen for fastsettinga er kommunestyrets vedtak om å ta i bruk også det kvenske navnet på Kåfjord.

Dermed er Kåfjord en andre kommunen i regionen som har et trespråkelig kommunenavn.

Porsanger kommune i Finnmark har også trespråklig kommunenavn.