STORE PROTESTER OVER HELE LANDET MOT JORDBRUKSMELDINGEN:

Nordreisabønder tenner varselbål

I dag vil bønder i Nordreisa tenne bål mot regjeringens jordbruksmelding utenfor Coop Extra på Storslett.

Jan Harald Tørfoss i Nordreisa Bondelag.  Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

På samme tid tenner bønder over hele landet bål som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning.

– Landbruket i vår kommune og resten av landet er ei næring med store muligheter. Dette potensialet tar ikke jordbruksmeldinga tak i, sier Jan Harald Tørfoss, leder i Nordreisa Bondelag.

Styret i Nordreisa bondelag skal være tilstede på Storslett.

Økt liberalisering

– Ved å tenne bål i hele landet vil vi protestere mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av, sier Lars Petter Bartnes, leder  i Norges Bondelag til NTB.