Nå er de klare for Sametinget

Sandra Márjá West (26) og Henrik Olsen (46) fra Kåfjord er klare for Sametinget.

GÁISI 1. kandidat Henrik Olsen (46), 2. kandidat Sandra Márjá West (26) og 3. kandidat Niko Valkeapää (48).  Foto: PRESSEFOTO

nyheter

Valgstyret for Gáisi valgkrets hadde nominasjonsmøte 15. mars. Henrik Olsen er listetopp for Gáisi også i årets valg, imens Sandra Márjá West er 2. kandidat for NSR Gáisi.

Olsen var sametingsråd for kultur og helse i perioden 2013-2016, og er ansatt som daglig leder for Dávvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk.

– Viktige politiske saker for meg er oppbygging av sterke samiske kunst- og kulturorganisasjoner, gode språkopplæringsmodeller for barn og unge, og at rettighetsavklaringsarbeidet for områdene sør for Finnmark kommer i gang, sier Henrik Olsen.

Henrik Olsen er også opptatt av det samiske perspektivet i helse- og sosialtjenesten, med særlig fokus på psykisk helse og rusproblematikk.

Vil jobbe for språket

West har vært i Sametingets plenumsledelse, samt valgkomitéen og Oppvekst-, omsorgsog utdanningskomitéen i inneværende periode. I 2016 be hun valgt inn i NSRs landsstyre.

– Jeg vil jobbe for en fremtid der språket vårt står sterkt, der alle samiske barn får den utdanningen de har rett til. Sápmi trenger flere samiske språkbrukere og språkarbeidere, sier West.

Hun er svært opptatt av duodji, og har utdanning i faget fra Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk . I tillegg har West en bachelor i Russlandsstudier. Nå studerer hun for å bli gullsmed.

– Sandra utmerker seg som en meget dyktig politiker, og hun vil gjøre en god jobb for partiet og det samiske samfunnet, sier leder av kretsvalgstyret, Hilde Pedersen.

Pedersen skryter også over Olsen.

– Henrik får svært gode tilbakemeldinger for sin politiske teft og sin særegne måte å se og bry seg om både folk og det samiske samfunnet, og vi er svært glade for at han fortsatt stiller seg disponibel for NSR og Sápmi, sier hun.

Både Henrik Olsen og Sandra Márjá West har lang fartstid fra arbeid i Riddu Riddu.