En ny rapport fra NVE viser at flodbølger etter potensielle fjellskred fra fjellene Indre Nordnes, Jettan og Revdalsfjellet, vil bli mindre enn tidligere beregnet. Dette opplyser Fylkesmannen i Troms i en pressemelding.

Større armslag til kommunene

Det er Norges geotekniske institutt, (NGI) som har laget rapporten – som er svært gledelig i forhold til det å kunne bygge og bo i kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord.

– Nye beregninger viser at man vil kunne lette på mange av de strenge restriksjonene som er i dag. Det betyr at kommunene får et større armslag når det gjelder utvikling og videre disponering av arealene sine, sier fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker.

Hun ser på dette som en gladmelding.

– Heldigvis dreide rapporten i en positiv retning. Det er gode nyheter til befolkningen og til kommunene – også skal vi fortsette et samarbeid med dem og gå gjennom hva dette vil få av konsekvenser.

– Viktig arbeid

Ifølge henne har situasjonen med blant annet indre Nordnes vært prioritert å følge opp i Troms. Dette da situasjonen er blant de mest prekære i fylket. Tidligere beregninger har vist at et potensielt skred hadde gått verst ut over Lyngen og Lyngseidet.

De nye beregningene som er gjort er basert på ny metode som bygger på 18.600 oppskyllingsberegninger. Rapporten inneholder også en kartlegging av "verstefallstilfellet" som vil være relevant til bruk for beredskapsplanlegging i området.

– Vi ønsker å fremheve hvor viktig NVEs arbeid er og har vært i området. Tilrettelegging av kunnskap og forskning er helt avgjørende. Dette hadde ikke vært mulig uten kommunenes engasjement for sine innbyggere gjennom år.

Møtes i august

29.august møtes Fylkesmannen, NVE, Politiet og Statens vegvesen på Lyngseidet for å diskutere nye beredskapsløsninger. Dette i en større fjellskredkonferanse.

– Da skal vi i detalj se mer på rapporten, og hvordan etatene skal justere beredskapsplanene sine. I dag er det tegnet et ganske dramatisk bilde på en total evakuering. Det må vi justere, sier Aspaker.