Ingrid Johansen (72) fra Manndalen har deltatt på festivalen de fem siste årene. Hun er same, men da hun var yngre ble hun, som mange andre, tvunget til å snakke norsk. Hun mener Riddu Riđđu er et fantastisk arrangement som lærer samene å være stolte over seg selv og som lærer andre at samene har like rettigheter som alle andre.

Et samlepunkt

I siida-området er det urfolk fra hele verden, og Johansen er sikker på at det ikke bare er samene som har opplevd fordommer og undertrykkelse.

– Det er positivt at folk fra hele verden ønsker å komme hit til Manndalen for å dele sin kultur med oss. Det skaper samhold på tvers av kultur, språk og bakgrunn. Det gjør det enklere for urfolk å leve etter sin egen identitet. Det også lettere å være samisk nå enn hva det var før, og det gjelder forhåpentligvis de andre kulturene også. Riddu Riđđu er blitt et samlepunkt og et sted en kan være fri, sier Johansen.