Fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap), har i dag bevilget 600.000 kroner til et forprosjekt for etablering av villaksenter i Nordreisa.

Det er midler fra Troms fylkeskommune, Statskog og Nordreisa kommune som utgjør hoveddelen av finansieringen, men også Miljødirektoratet, NVE, Reisa elveeierlag og Halti nasjonalparksenter deltar i finansieringen av prosjektet.

Nasjonalt besøkssenter

Målet er å planlegge et forprosjekt for et villakssenter som skal bli et nasjonalt autorisert besøkssenter. På besøkssenteret skal en få lære om, se og oppleve villaks i naturlige omgivelser.

Målet er å planlegge og beskrive et forprosjekt for et villakssenter med

–  Vi ønsker å bidra til vekst og utvikling basert på samspillet mellom reiseliv og naturressurser. Her er en god mulighet til å øke verdiskapingen knyttet til fisket etter villaks i Nordreisa og samtidig bidra til økt kunnskap og kompetanse, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap) i en pressemelding, og legger til:

– I tillegg til næringsutvikling basert på villaksen, vil et slikt senter også kunne ha betydelige effekter på reiselivsnæringen i området generelt; overnatting, guiding, utstyr og handelen i området.

På besøkssenteret skal en få lære om, se og oppleve villaks i naturlige omgivelser. Foto: Johanne P. Elvestad

Glade for å bidra

Statskog gleder seg over prosjektet.

–  Vi er svært glade for å kunne bidra til å få realisert en veldig god ide. Statskog er største grunneier i kommunen og eier av en lang strekning av Reisaelva. Prosjektet vil bidra til økt lokal verdiskaping knyttet til fiske og dermed gi samfunnsmessige ringvirkninger. Et villakssenter vil kunne styrke fagmiljøet, skape formidlingsmuligheter og bli en attraksjon i lokalmiljøet, sier regionleder i Statskog, Kåre Rasmussen.

Nordreisa kommune er ansvarlig for forprosjektet i samarbeid med blant annet Halti nasjonalparksenter, Halti kvenkultursenter, Nordreisa jeger- og fiskerforening og Reisa elveeierlag.

Frokostmøte

Nyheten om midlene til forprosjektet ble presentert på Halti i Nordreisa onsdag. Halti næringshage hadde invitert fylkesrådsleder Willy Ørnebakk og fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen, til frokostmøte. Frokostmøtet ble fullbooket og det var mange innspill fra Silja Karlsen, Johanne Båtnes, Margit Hansen Krone, Berit Fjellberg og Henry Nyvoll.

- Det var veldig bra oppmøte til tross for ferietid, skriver Hilde Anita Nyvoll i en e-post til Framtid i Nord.

GODE INNSPILL: Det kom mange gode innspill på frokostmøtet på Halti onsdag, som fylkesrådene lovet å ta med seg tilbake til Tromsø. På bildet er Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring, Marius Johansen, daglig leder i Halti næringshage og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk. Foto: Hilde Anita Nyvoll