I Nord-Troms ble Sonjatun omsorgssenter og Haplast AS på Furflaten i Lyngen nominert i årets prisutdeling.

Sonjatun omsorgssenter har hatt lavt sykefravær og har vært under Nordreisa kommunes mål om 8 prosent sykefravær. Tallene er så lave at Sonjatun Omsorgssenter har blitt lagt merke til langt utover kommunegrensen. De har også vært med på å holde den totale fraværsprosenten merkbart nede i kommunen.

Prisvinneren må ha oppnådd gode resultater på ett eller flere av følgende punkter:

- Inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne fleksible livsfasetiltak

- Redusere sykefraværet

- IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten

- Kan fremstå som «IA-fyrtårn»

- Jobber helsefremmende og forebyggende eller har gjennomført tiltak som kan inspirere andre