SV fremmer grunnlovsforslag om at fellesskapet skal eie fisken og de viltlevende marine ressursene, og ønsker at de marine ressursene skal komme kystsamfunnene i større grad til gode.

– Uansett hvordan framtiden til Norge blir, kommer havet til å stå sentralt. I en tid der allemannseiet av havet utfordres, og retten til å fiske samles på stadig færre hender, er det viktig å fastslå havet som en norsk felleseid verdi, sier SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes

– Ødelegger en hel kystkultur

Sammen med SV-leder Audun Lysbakken og Finnmarksrepresentant Kirsti Bergstø fremmer han nå grunnlovsforslaget. En viktig begrunnelsene for Knag Fylkesnes, er de økonomiske kostnadene knyttet til å bli fisker i dag.

– En fiskekvote i Nord-Norge koster i dag mer enn en villa på Senja. Å bli fisker har blitt for dyrt for vanlige folk. Kystsamfunn med lange tradisjoner og fantastisk fiske settes til side. Fra eget stuevindu må en se andre høste av havet og tjene seg rike. Slik ødelegges ikke bare livskraftige samfunn – slik ødelegges en hel kystkultur, sier Fylkesnes.

Fylkesnes håper nå at forslaget vil føre til en mer rettferdig fordeling av fellesressursene i landet.

– Dette vil forhindre privatisering av fiskeressursene. Vi vil sikre at de tilhører fellesskapet og kommer kystsamfunnene til gode. Det må settes klare begrensninger for å hindre at man privatiserer tilgangen til å høste av havets ressurser, sier han.