Onsdag ble det kjent at ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, i et brev til Politimesteren i Troms har foreslått å flytte regionkontoret fra Nordreisa til Skibotn.

Les saka her!

I brevet skriver Johnsen at han ønsker politireformen hjertelig velkommen, men beklager samtidig at politiets tilstedeværelse i Lyngen til tider har vært mangelfull.

- Flyttingen til Skibotn vil være særdeles viktig med tanke på å ha mest mulig politiressurser knyttet opp mot et sentralt grensepasseringspunkt ved E8 i Skibotndalen, heter det i brevet.

Blander hattene

Dette for leder for Nord-Troms Regionråd, og ordfører i Nordreisa, Øyvind Evanger til å reagere.

– Jeg forstår at ordførere arbeider til beste for egne kommuner, men har holder ikke Lyngen-ordføreren orden på hattene sine, sier Evanger.

– Johnsen er, sammen med ordfører Ørjan Albrigtsen i Skjervøy, valgt av regionrådet til å representere regionen i styringsgruppa for prosjektet, Nye politidistrikt i Troms. Brevet han har sendt er ikke forankret i regionrådet.

– Lyngen må bestemme seg

Nord-Troms Regionråd var samlet på Skjervøy i forrige uke, et møte Dan Håvard Johnsen fikk kritikk for ikke å delta på.

– I dette møtet var også politireformen ett tema. Der var det enighet om å arbeide for ett kontor på Storslett og ett i Skibotn, og så skal vi forsøke å bevare det på Skjervøy.

At Johnsen nå bryter med denne linja, finner Evanger vanskelig å svelge.

– Jeg må vel vedgå at samarbeidsklimaet vest og øst for Lyngenfjorden nok ikke er på topp om dagen. Vi ser en tegning som så langt ikke gir oss noen retninger. Lyngen kommune må snart bestemme seg for hvilken vei de skal gå.

Avventer

Evanger registrerer at ordføreren i Lyngen har fått kritikk fra oposisjonen i kommunestyret der.

– Så langt er det ikke aktuelt for meg eller regionrådet å blande oss inn i interne, politiske debatter, men vi håper jo det vil komme en mer tydelig linje.

Inntil videre er det heller ikke aktuelt med noe ekstraordinært regionrådsmøte.

– Vi avventer situasjonen, sier Øyvind Evanger.

Nordreisa har i dag hovedsetet for politet i regionen. Det mener Evanger bør forbli.

– Jeg, og flere av mine ordførerkolleger i rådet med meg, mener det. Så forstår jeg at man i Storfjord kan være noe mer frampå for Skibotns del, men det ligger altså i regionrådets linje å beholde dagens struktur så langt det går.