Kvænangen kommune har i kommunestyret i slutten av juni vedtatt et planprogram for en strategisk næringsplan.

– Det er en viktig plan for Kvænangen som er avhengig av å skape arbeidsplasser. To ting er viktig, det er bolig og arbeidsplasser. Får vi til de to tingene skaper vi også vekst, sier ordfører i kommunen, Eirik Losnegaard Mevik selvsikkert.

– Det skjer mye nå

Kommunen er nylig fått status som omstillingskommune, og bruker tilsammen fire millioner kroner på å jobbe ut mot det private, for å skape arbeidsplasser og ny vekst.

– Det at vi har en oppdatert plan blir ekstra viktig også i dette arbeidet, sier han.

Tidligere har Framtid i Nord beskrevet et Kvænangen uten et oppdatert planverk. Fylkesmannen i Troms, Bård Pedersen har uttrykt sin bekymring for om Kvænangen i det hele har kapasitet framover til å få på plass planer de trenger, alene.

– Jeg synes Fylkesmannen skal være litt mer beroliget nå enn hva han har vært. Det skjer mye på plan i Kvænangen, det er der vi har størst fokus akkurat nå, sier han.

Ferdig i 2017?

En strategisk næringsplan ser blant annet på hva kommunen har, hva slags muligheter for utvikling finnes og hva er det markedet etterspør.

– Det er naturlig for oss som ikke ligger nært noen by, å se på de naturressursene vi har. Hva kan vi gjøre innen landbruk, reindrift, reiseliv, kan vi utvinne mineraler? Og hvilke muligheter ligger for oppdrett for eksempel, sier han.

Det er næring, utvikling og teknisk som nå går igang med planarbeidet som må gjennom flere instanser før det endelig kan godkjennes. I løpet av 2017 kan den være helt ferdig.

– Men det er en krevende prosess. Vi må både analysere det vi har og vekte det som skal satses på, sier Mevik.

Helse –og omsorgsplan

I slutten av juni godkjente dessuten formannskapet planprogammet for en helse -og omsorgsplan. Kommunen er den eneste i Nord-Troms som ikke har denne overordnede planen på plass.

Planprogrammet ligger ute på offentlig høring. Denne finner du her.

Mevik bruker betegnelsen omsorgstrapp for å forklare hva Kvænangen mangler. Det første trinnet er å tilrettelegge med blant annet ergoterapeut og trygghetsalarm for de som vil bo hjemme. Siste trinnet er sykehjem.

– I dag mangler vi flere av trinnene i midten. Hvis det ikke er godt nok å bo hjemme kan man flytte i en omsorgsleilighet, så i en omsorgsleilighet med heldøgnsomsorg. En sykehjemsplass koster én million kroner i året, så dette kan gi besparelser i framtiden.

Ifølge Mevik har kommunen foreløpig ikke bygningsmasse for trinnene i midten.

– Derfor er det så viktig å knytte en handlingsplan opp mot økonomiplanen og hvert årsbudsjett. Først da kan vi begynne med en overordnet styring, og heller hatt debatten på hva vi skal satse på til neste år, istedenfor å diskutere ting som skal være faglig styrt, avslutter han.