– Slik jeg ser det, er det en sak politikerne våre må ta til vurdering, sier rådmann i Skjervøy, Cissel Samuelsen til Framtid i Nord, onsdag ettermiddag.

Samuelsen er for tiden i ferie, men brukte deler av tirsdag og onsdag til å sette seg inn i dommen fra Tingretten.

Den slår altså, i korte trekk, fast at kommunestyret vedtak av 18. januar i år om å gi Hofsøy Mekaniske kontrakt på brøyting av de kommunale veiene på Skjervøy, var ulovlig og at vedtaket må settes til side. Den konkluderer også med at det ikke var noe i veien for å gi Skjervøy Park- og Anleggsservice AS brøytinga, slik man gjorde i første runde.

Les saken: SPA fikk medhold i brøytesaken

– Var et mulig utfall

Samuelsen vil ikke gå i detaljer omkring dommen, men sier hun ikke er direkte overrasket.

– Under rettsforhandlingene ble det nokså klart for meg at det ikke var grunn for å vente noe soleklart utfall, verken den ene eller den andre veien. At dette ble Tingrettens avgjørelse var i så måte like nærliggende som at det skulle gå andre veien, sier rådmannen.

– Jeg tar den til etterretning, men vil legge den fram for politisk behandling ved første anledning.

Møte 12. september

Når det blir, og av hvilket organ, er opp til Ordføreren.

– Det er satt opp et Formannskapsmøte den 12. september, altså tre dager før ankefristen går ut. Det må bli opp til Ordføreren og Formannskapet å avgjøre om det i den forbindelse skal innkalles til ekstraordinært kommunestyremøte.

Cissel Samuelsen vil ikke si hva, eller om hun i det hele tatt vil, komme med en innstilling til politikerne.

– Også vår advokat har ferie, så vi har ikke fått hatt noen samtaler med juristene. Om eller eventuelt hva vi gjør, må vi ta etter ferien. Det har vi jo heldigvis tid til, siden ankefristen er først 15. september.

Størrelsen avgjør ikke

Hofsøy Mekaniske er ikke part i denne saka, men har vært partshjelper til kommunen. Samuelsen sier hun ikke har snakket med Hofsøy eller hans jurist, Marianne Abeler.

– Dette har blitt en svært stor og vanskelig sak for kommunen, Samuelsen. Hva tenker du om det?

– At vi ser at ting ikke blir enklere, selv om det ikke handler om de helt store beløpene. Det er en kompleks sak, helt uten tvil.