I dag, tirsdag, legger fylkesmann Bård Pedersen fram sin tilråding til fremtidig kommunestruktur i Troms.

For Nord-Troms del skrev Framtid i Nord allerede fredag at Lyngen og Storfjord vil bli foreslått sammenslått – men ikke med tvang. Og skal vi tro ordførerne i de fire andre kommunene i Nord-Troms så vil Fylkesmannen driste seg til å foreslå fusjoner også nord for Lyngenfjorden. Eirik Losnegaard Mevik (Ap), ordfører i Kvænangen er forberedt på at Fylkesmannen tar på seg rollen som Kirsten Giftekniv onsdag.

– Ja, vi har hatt møte med Fylkesmannen. Og mitt inntrykk etter møtet var at forslaget ville være at vi slår oss sammen med enten Alta eller Nordreisa. Men noe konkret vet jeg ikke. Det var litt diffust, sier Eirik Losnegaard Mevik.

Ikke våkenetter ennå

Han er klar på at hans mandat både fra kommunestyret og fra folkeavstemningen er at Kvænangen skal bestå som egen kommune.

– Blir du å ligge våken i natt foran pressekonferansen til Fylkesmannen?

– Nei, det tror jeg ikke. Dette er en administrativ tilråding til Regjeringen. Da blir det mer spennende når Stortinget skal behandle saken, sier Mevik.

Med Kåfjord?

Nordreisas ordfører Øyvind Evanger (Ap) har også fått hint fra Fylkesmannen om kommende ekteskapsforslag.

– Ja, vi har fått signaler på at Fylkesmannen vil forslå sammenslåing mellom Nordreisa og Kåfjord, sier Evanger.

Ordføreren avventer for øvrig Fylkesmannens innstilling.

– Jeg tenker ikke så mye mer enn at det er hans vurdering og det får han argumentere for selv, sier Evanger.

Eneste med flertall

I vår ble det gjennomført folkeavstemning om kommunesammenslåing. Nordreisas innbyggere var de eneste i regionen som hadde et lite flertall for sammenslåing.

– Og det var få som stemte under folkeavstemningen, sier Evanger.

Fylkesmann Bård Pedersen, vil ikke uventet, ligge litt lavt med hva han kommer med av tilrådinger onsdag. Men han slår fast at det ikke er alle kommunene i Nord-Troms som det er like hensiktsmessig å finne partnere til.

– Behovet er ikke jevnt fordelt blant kommunene i Nord-Troms, nei.

Storfjord-ordfører Knut Jentoft slo fast fredag at Fylkesmannen har signalisert overfor dem at selv om forslaget om sammenslåing mellom Storfjord og Lyngen vil bli lansert, så vil det ikke bli snakk om tvang.

– Vil dere foreslå tvang i noen av de andre Nord-Troms-kommunene?

– Å beslutte en kommunesammenslåing er ikke vårt bord. Det er det Stortinget som bestemmer. Men vi har sterke og mindre sterke tilrådinger. Og noen av de tilrådingene vi kommer med onsdag vil være på tvers av det noen kommunestyrer har vedtatt, sier Pedersen, vel vitende om at det er bare et fåtall av kommunene i Troms som faktisk har vedtatt at de ønsker å slå seg sammen med noen.

Etter det Framtid i Nord erfarer, vil ikke Skjervøy bli foreslått sammenslått med noen andre kommuner.

TVANGSFORSLAG: I Framtid i Nord lørdag antydet Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen at Storfjord burde tvinges til sammenslåing med Lyngen.