I juni i fjor ble Skattekontoret foreslått nedlagt på Storslett. Nå er det bestemt at Skattekontoret i Nordreisa skal legges ned 1. juni 2017, og arbeidsplassene flyttes til Alta.

– Dette føyer seg i rekka av sentraliseringa som har pågått de siste årene, for eksempel politireformen. Det kommer reform på reform, som alle har sentraliserende effekter. Det er akkurat det samme med dette, for det er heletiden en sentraliseringstankegang, sier Nordreisa-ordfører Øyvind Evanger (Ap).

Tapt kamp for Nordreisa

Evanger sier Nordreisa kommune ikke kan gjøre mer for å likevel beholde Skattekontoret.

– Vi har protestert og sendt uttalelser fra både kommunestyret og regionrådet, og vi har vært i kontakt med fylkespolitikere. Toget er nok gått, men jeg er langt fra fornøyd – dette er veldig unødvendig.

- Trenger ikke ligge i by

Han har sett seg lei på sentraliseringsprosessene, og mener skattekontoret kunne gitt regjeringen en god mulighet til å desentralisere.

– Vi har kjempet mot sentraliseringa, noe vi føler dette er. Regjeringa flytter ut statlige arbeidsplasser fra de mindre stedene, kanskje ikke alle steder, men hos oss sentraliseres det. Det verste med dette fra statens side, er at de egentlig har en kjempemulighet til å desentralisere i denne saken.

I brevet kommunen har fått tilsendt begrunnes nedleggelsen med at folk ikke lenger besøker skattekontorene like ofte, på grunn av digitale og automatiserte tjenester.

– Kontoret trenger ikke ligge på de mest folkerike plassene. Dette er en unik mulighet til å desentralisere, men det blir gjort det motsatte – stikk i strid med hva regjeringen sier de skal gjøre, da de sier man skal ha flere arbeidsplasser i distriktene, sier Evanger.

- Regjeringen gjør det motsatte

I februar la Regjeringa fram en melding til Stortinget om politikk for utvikling i distrikt og byer. I den står det blant annet at regjeringen ønsker å sikre en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser, samt styrke kunnskapsmiljøene utenfor de store byene.

– I stortingsmeldinga står det at regjeringen vil sikre kompetanse fra hele landet og styrke kunnskapsmiljøene utenfor byene, og at en ønsker statlige arbeidsplasser i det regionale arbeidsmarkedet – men de gjør det motsatte, sier Evanger.

– Jeg er oppgitt over måten ting blir gjort på. Vi bor i en region med veldig få statlige arbeidsplasser. Vi trenger flere og ikke færre!