– Jeg har lyst til å være med å påvirke politikken for ungdom i Nord-Troms. Det er vi som er framtiden, vi er viktige og vi må bli hørt.

Det sier Mariell Pedersen Verbinenko (14) fra Kvænangen. Hun sitter i ungdomsrådet i hjemkommunen og er medlem av Nord-Troms Ungdomsråd.

Jobben til et ungdomsråd er enkelt forklart å hjelpe politikerne med å forstå hva som er viktig for barn og unge.

Fredag deltok Verbinenko og medlemmer fra flere av ungdomsrådene i regionen på den årlige RUST-konferansen, som i år fant sted i Nordreisa.

I tillegg deltok også ungdomskontakter, ordførere og lokalt næringsliv på konferansen.

Leder i RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms, Lennart Jenssen (15). Foto: Christer A. Henriksen

En spennende dag

– Målet med konferansen er at nye medlemmer i ungdomsrådene skal lære om RUST, debatteknikk og hvordan ungdom kan jobbe med politikk.

Det forteller leder av Nord-Troms Ungdomsråd, Lennart Jenssen (15) fra Kvænangen.

I løpet av dagen fikk deltakerne blant annet bli kjent med de nye ungdomsrådene og fikk høre om viktige ting som skjer i de ulike kommune.

I tillegg ble det holdt en debatt og arrangert gruppearbeid, hvor ungdommene fikk jobbe med hva som er viktig for dem om de skal bo i Nord-Troms. I debatten deltok også ordførere og ungdomskontakter.

På slutten av dagen fikk ungdommene omvisning på Halti, hvor de var innom Halti næringshage og Villakssenteret.

Prosjektleder i Halti næringshage, Rakel Lund Fanghol, var en av foredragsholderne under RUST-konferansen. Fanghol fortalte ungdomsrådet om et prosjekt som næringshagen har sparket i gang, hvor de blant annet prøver å finne ut hva som er viktig for unge for å bo og leve godt i Nord-Troms. Foto: Christer A. Henriksen

Kan bli ordfører, selv om man er beskjeden

– Dem er så utrolig flink! Så dyktig og så engasjert, sier ordfører i Nordreisa, Hilde Nyvoll (Ap), om ungdommene på konferansen.

– Det er noen som er litt beskjeden, men det synes jeg ikke er en ulempe i det hele tatt, dem er her av en grunn, dem er engasjert i samfunnet som vi bor og lever i og har lyst til å være med å bidra. Jeg har vært der selv, jeg var den beskjedne som ikke tok mye plass, men man kan bli ordfører for det.

I tillegg til Nyvoll, deltok også ordfører i Lyngen, Eirik Larsen (FL), og ordfører i Kvænangen, Kai Petter Johansen (SV).

– Det er viktig for meg at jeg er her og lærer av ungdommene - og jeg har lært mye i dag, det har jeg virkelig, forteller Larsen.

– De signalene jeg har fått her i dag, det skal jeg ta med meg videre i vårt politiske arbeid. Det er de unge som er fremtiden, og da må vi jobbe ut fra det, mener han.

Eirik Larsen (FL) ble nylig valgt til ny ordfører i Lyngen kommune. Han var én av tre ordførere som deltok på RUST-konferansen. De to andre ordførerne var Hilde Nyvoll (Ap) fra Nordreisa og Kai Petter Johansen (SV) fra Kvænangen. Foto: Christer A. Henriksen

Engasjert elektriker

Gabriel Salamonsen (17) fra Nordreisa studerer til å bli elektriker.

Han har vært med i ungdomsrådet i Nordreisa siden slutten av 2021. I 2022 ble han også medlem av Nord-Troms Ungdomsråd.

– Jeg vil at ungdom skal ha en stemme i saker, forklarer Gabriel som årsaken til at han engasjerer seg.

– I RUST får man gjort større saker enn i bare Nordreisa, siden det er samarbeid med alle Nord-Troms-kommunene. Det er viktig å gi en stemme til de unge i saker som berører hele regionen, sier han.

Hilde Nyvoll, ordfører i Nordreisa, sier hun blir inspirert av å være med ungdommen.

– Dem har en energi som ikke finnes på de andre konferansene som vi ofte blir invitert til. Jeg har notert meg masse i løpet av dagen, og har gjort mange nye bekjentskaper.

Se bilder fra RUST-konferansen: