Sammen med Lyngshestlandet har Nord-Troms Museum laget en egen utstilling om den lokale hesterasen. Utstillinga heter Lyngshestfortellinger og viser blant annet hvordan hesten ble brukt før og hvorfor den fortsatt er like aktuell i dag.

Stolthet rundt hesten

På utstillinga kan man se filmer og bilder fra hvordan hesten ble brukt tidligere og hvordan den brukes i dag, gammeldags hesteutstyr og en lyngshest i full størrelse.

Geirmund Vik i Lyngshestlandet har blitt omtalt som Lyngshestens redningsmann.

I sommer mottok han Kongens fortjenestmedalje. Tidligere har han mottatt æresmedalje både fra Nordreisa Kommune og minnemedaljen fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap.

Her blir Vik hedret for sin utrolige innsats

– Det er stort at utstillinga er åpnet, og det er utrolig kjekt at så mange har møtt opp, sier Vik.

Han sier at stolthet rundt hesterasen endelig er i ferd med å bli bygget opp.

– Det er nå det skjer og dette er bare begynnelsen. Dette er bare starten, sier Vik.

Les saken: Nå er tida moden

Konservator ved Nord-Troms Museum, Lise Brekmoe, nikker enig.

– Det er så flott. Vi tenker mer at dette er vår hest, sier hun.

Birgit D. Nielsen sier hesterasen er aktuell for flere enn bare folk som interesserer seg for hest.

– Den beriker regionen og bidrar til å gjøre regionen unik. Dette er en unik identitetsbærer, sier Nielsen.

Allsidig

Under åpningsarrangementet ble det holdt taler og vist filmer om hesten, samt flere musikkinnslag fra Lars Vik, Kristin Mellem og Øystein Fredriksen.

Inger Gåre, fra Alslaget for Lynghest i Troms, og Elling Vatne, som har skrevet boka ”Lyngshesten”, holdt tale.

Gåre trakk fram hvor allsidig hesten er som blir brukt til blant annet konkurranseridning, terapiridning, gjeting og kjøring.

– Dette er en kulturskatt som er kjempeviktig å ivareta, sier Gåre.

Nielsen snakket også om hvilke utfordringer hesterasen står overfor som per dags dato teller rundt 2000 til 2500 hester.

– For å opprettholde populasjonen må det fødes 250 føll i året. Der er vi ikke, sier Nielsen.

Planen er at ”Lyngshestfortellinger” etterhvert skal ut på vandring til flere av Nord-Troms Museum sine lokaler i regionen.

Fra venstre: Geirmund Vik og Birgit D. Nielsen fra Lyngshestlandet sammen med Lise Brekmoe fra muséet.