Listetoppene til SV, Rødt, KrF og Venstre i Nordland ønsker innføring av en turistskatt, mens Sp og Aps listetopper mener staten må bidra mer for å avhjelpe problemene den økte turiststrømmen fører med seg for små lokalsamfunn. Miljøpartiet De Grønne ønsker andre virkemidler, mens bare de lo kale listetoppene til Høyre og Fremskrittspartiet sier blankt nei, ifølge VG.

Kravene om en eller annen form for tilleggsbetaling fra turistene er blitt aktualisert i sommer, som følge av flere nyhetsoppslag om toaletter langs veiene er ute av stand etter manglende vedlikehold, forsøpling og slitasje som følge av turisme og sikkerhetsproblematikk ved spesielt utsatte severdigheter.

KrF lover skatt

Kommunene får overføringer fra staten som i stor grad er basert på antall innbyggere. Det gjør at turistdestinasjoner som Lofoten havner dårlig ut, siden turistene bruker infrastruktur uten at det gir penger i kommunekassen.

I Nordland er derfor økt politisk styrke bak krav om turistskatt, og på Vestlandet er det økende støtte til forslaget, ifølge NRK. Nordland-topp Dagrun Eriksen i KrF lover å innføre turistskatt hvis partiet får makten etter valget.

– Sørpå har de ikke skjønt hvor stor belastning Lofoten blir utsatt for. Så også turistene må være med på et spleiselag, og da kan en turistskatt til et felles fond skaffe penger til slik nødvendig infrastruktur, sa hun til NRK i kommentar til doproblemene langs turistveiene.

Svekker konkurransekraften

Regjeringen argumenterte med at Norge allerede er et høykostnadsland da de den la fram reiselivsmeldingen i vår, og framholdt at de økte kostnadene en ekstraordinær turistskatt innebærer ville være skadelig for konkurransekraften til norsk turistnæring. Også stortingsflertallet har vendt tommelen ned for å innføre turistskatt.

– Reiselivsnæringen må finne en egnet måte å finansiere dette på selv. De har allerede levert gode løsninger i ulike sammenhenger, skriver statssekretær Dilek Ayhan (H) i Nærings- og fiskeridepartementet i en epost til VG.