Regina Alexandrova, kandidat for Troms Høyre til årets stortingsvalg, er glad for at ledigheten i fylket nå går ned, men frykter det vil endres om Arbeiderpartiet kommer til makta.

- Ledigheten går ned, veksten opp og det skapes flere jobber. Det siste Troms trenger nå er Arbeiderpartiets økte skatter på norskeide arbeidsplasser, sier Alexandrova i en pressemelding.

Positiv trend

Fredag klokken 10 ble de ferske tallene om arbeidsledighet fra NAV publisert. De viser at ledigheten går ned for åttende måned på rad.

- Dette bekrefter trenden vi har løftet frem lenge: Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Høyre i regjering legger til rette for mer jobbskaping slik at flere av dem som står på utsiden kommer seg i arbeid.

400 færre ledige

Hun understreker at om man sammenlikner dagens tall med tall fra juli 2013, så er det i underkant av 400 færre ledige i Troms.

- Spesielt kan vi merke oss at nedgangen i ledigheten er størst blant unge under 30. Det er veldig gledelig! Det å få de unge ut i arbeidslivet har vært en prioritet for regjeringen bla ved aktivitetskrav hos NAV og muligjøringen av å jobbe i deltidsstillinger for å øke arbeidserfaringen.

Skape arbeidsplasser

Stortingskandidaten mener at hennes parti vil legge til rette for vekst i privat sektor og dermed skape flere arbeidsplasser, også i framtiden.

- Vi vet at det å gå arbeidsledig over lang tid er alvorlig, både for den enkelte og for samfunnet. Det viser seg at jo lenger man står utenfor arbeidslivet jo vanskeligere er det å komme seg tilbake i arbeid. Derfor vil regjeringen fortsette med målrettede tiltak for langtidsledige og de unge som er mest sårbare når det er tøffe tak på arbeidsmarkedet. Derfor vil vi i Troms Høyre fortsette å legge til rette for vekst i privat sektor slik at vi kan fortsette å skape vekst og flere arbeidsplasser i fylket, avslutter Alexandrova.