Onsdag legger Fylkesmannen Bård Pedersen i Troms fram sin innstilling til kommunestruktur. Her vil Pedersen foreslå at Storfjord og Lyngen slår seg sammen til én kommune.

Ordfører Knut Jentoft i Storfjord bekrefter at det er innstillingen fra Fylkesmannen.

- Ja, Fylkesmannen ønsker at Storfjord og Lyngen skal slå seg sammen. Det kommer til å være innstillingen fra ham, sier Jentoft til Framtid i Nord.

Frivillig

Ifølge Jentoft vil imidlertid ikke Fylkesmannen tvinge kommunene til sammenslåing.

- Han kommer ikke til å anbefale tvang. Han forutsetter frivillighet, sier Jentoft.

Og Storfjord-ordføreren gjør det helt klart at innstillingen fra Fylkesmannen ikke er i samsvar med Storfjords ønsker.

FIN-LEDER: Hva mener egentlig Pedersen og Ap?

Fra alle hold

Han begrunner det med blant annet det høye kommunale gjeldsnivået i Lyngen.

- Vi har et moderat gjeldsnivå i Storfjord, mens Lyngen har den høyeste gjelden i Troms, sier Jentoft, og fortsetter:

- Men det er andre årsaker også. Jeg har politiske signaler fra alle hold i Storfjord om at det ikke er aktuelt med giftemål med Lyngen. Så dette er ikke noe jeg tar fra eget bryst, sier Storfjord-ordføreren.

Fortsatt spenning

Han understreker at spenningen fortsatt ligger i hva kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør når de har fått innstillingen fra Fylkesmannen på bordet.

- Frykter du at departmentet likevel skal tvinge fram en sammenslåing?

- Det er jo det som er det usikre her: Hva velger departementet å gjøre? Vi må også ha i bakhodet at det ikke er sikkert at denne prosessen slutter nå, sier Jentoft og viser til at det er et stortingsvalg neste høst.

– Bør tvinges

Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen, synes det er sterkt beklagelig at Storfjord avviser et samarbeid.

– Det er ikke særlig framtidsrettet av Storfjord. Vi har næringsvirksomhet i kommunen som gjør at vi har en mulighet til å overleve. Hvordan Storfjord mener å lykkes som enslig kommunen, lurer jeg på.

Og med det som bakteppe er Johnsen villig til et tvangsekteskap.

– Jeg mener Regjeringen i denne saka bør vurdere å bruke tvang.

Lyngen-ordføreren tror det er fullt mulig å få til et konstruktivt samarbeid, selv om naboen tvinges inn i det.

– Det tror jeg kan løses, sier Dan-Håvard Johnsen.

Fylkesmann Bård M. Pedersen var ikke tilgjengelig for kommantar da Framtid i Nord forsøkte å kontakte ham fredag.

VIL IKKE: Knut Jentoft, ordfører i Storfjord, registrerer at Fylkesmannen vil ha sammenslåing mellom Lyngen og Storfjord. Men det vil ikke storfjordingene.