– Formannskapet, næringsutvalget og andre samfunnsutviklere og -byggere samles fredag formiddag til en fremtidsrettet og hyggelig prat på Eidebakken skole. Folk fra turistnæringen er naturlig å få med seg, sier ordføreren.

Hvordan kan Lyngen skape globale konkurransefortrinn gjennom mat og kunnskaper om mat? er Johnsens offensive tilnærming til temaet.

Han vil orientere om ideen og innhold samt sikre at prosjektet er politisk forankret lokalt.

Visjon

– Vi har utformet en arbeidstittel om at Lyngen tilhører matens midte i landsdelen. Vi har noen ideer å jobbe videre med, men vi stiller med blanke ark. Vi ønsker flere innspill, forteller Johnsen.

– Hva ligger i et globalt kompetansesenter for matopplevelser fra Lyngen og Nord-Norge?

– Det er i denne fasen mest å betrakte som en visjon. På sikt kan det bli aktuelt med er bygg på Lyngseidet for å romme senteret. I så fall blir det et lokomotiv for regionale matopplevelse. Jeg stiller meg åpen for flere modeller, sier Johnsen.

Knutepunkt

Et senter vil i tilfelle bli et knutepunkt og brobygger mellom publikum, opplæringsmiljøer og lokale matprodusenter.

– Vi vil fredag diskutere ideen og vurdere hvordan vi best kan stake ut veien videre. Samtidig er det viktig at arbeidet forankres politisk.

– Hvor ligger utfordringene?

– Jeg ser åpenbare årsaker for å jobbe videre. Spørsmålet er hvor hardt vi tør satse. Jeg tror et fag i videregående skole om lokal mat og turisme vil være mer attraktivt enn kombinasjonen mat- og restaurantfag.

Konklusjonene som trekkes på møtet blir avgjørende for videre fremdrift.

– Jeg håper det er interesse for et forprosjekt. Der vil Troms fylkeskommune, staten, Sametinget og Innovasjon Norge være nyttige samarbeidspartnere, forteller ordfører Dan-Håvard Johnsen.